C&K Sp. z o.o.
Ostatnia aktualizacja strony: 12.04.2021, 17:32

C&K Sp. z o.o.
ul. Radziwie 7 lok. U 04, 01-164 Warszawa

E-mail: ck-biuro@wp.pl
Tel. Kom. 602 787 584

Tel. 22 678 11 38
Fax. 22 678 11 38

Spółka C&K Sp. z o.o. obejmuje opieką środowiskową dzieci, młodzież i osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi, głównie ze spektrum autyzmu oraz prowadzi punkt przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Spółka prowadzi działalność w:
Warszawie, 02-582, ul. Wiktorska 67 lok. 2
Warszawie, 01-113, ul. Radziwie 7 lok. U04

Adres skrzynki e-puap: (/CK1/SkrytkaESP)

Numer KRS:  0000385732
NIP: 5242734234
REGON: 142926032
Nr konta: 02 1160 2202 0000 0001 8721 6491

Adresy stron www:

 

do góry